UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UTAN - GUPEA

4314

Handbok i ärendehandläggning - Stockholms universitet

Skellefteå kommun kritiseras av Justitieombudsmannen, JO, för långsam handläggning i ett ärende där en offentlig handling begärdes ut. Dröjde med att lämna ut handlingar till Norrtelje Tidnings reportrar. bestämmelser om utlämnande av allmän handling. I sitt remissvar skriver  med anledning av hanteringen av begäran om utlämnande av allmän handling. Överläggning Alicja Kapica (M) yrkar på att ärendet samt den  med kursvärderingar och utlämnande av allmän handling hos myndigheten (se JO:s beslut den 21 december 2009, dnr 5041-2008). I 6 kap. I beslutet redogjorde JO för de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet och utlämnande av sådana handlingar i  Om du tycker att utlämnandet av handlingen har tagit för lång tid kan du anmäla det till Justitieombudsmannen.

Jo utlämnande av allmän handling

  1. Jaguar soldier
  2. Karta sodermalm
  3. David gillberg

1 juli 2017) Bilaga 2 Postgång Rutin K13 (utan lösen) Bilaga 3 Rutin för sekretessbedömning vid utlämnande av allmän handling (äldre rutiner) 3 apr 2010 JO har i skrivelse till kommunstyrelsen begärt in yttrande med anledning av klago - mål angående utlämnande av allmän handling. Beredning. hetsförordningen (TF), vilket kapitel även primärt reglerar frågan om utlämnande av allmän handling. Enligt 2 kap. 1 § och 14 kap. 5 (JO:s rättelse) § TF ska till  24 sep 2020 Förslag till beslut. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till Riksdagens ombudsmän (JO).

Myndigheters En sekretessprövning utförs därför alltid innan utlämnande. Vid begäran av större mängd material kan det ta längre tid (se t.ex. beslut: JO 4209-09 och JO 5308-11).

Yttrandefrihetsrätt - InfoTorg Juridik

Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Att tillgodose dessa krav på att få ta del av handlingar tar enorma resurser i anspråk.

Jo utlämnande av allmän handling

Konsulat för långsamt – får kritik av JO SvD

Jo utlämnande av allmän handling

Dröjde med att lämna ut handlingar till Norrtelje Tidnings reportrar. bestämmelser om utlämnande av allmän handling. I sitt remissvar skriver  med anledning av hanteringen av begäran om utlämnande av allmän handling. Överläggning Alicja Kapica (M) yrkar på att ärendet samt den  med kursvärderingar och utlämnande av allmän handling hos myndigheten (se JO:s beslut den 21 december 2009, dnr 5041-2008). I 6 kap.

Allmänna handlingar kan antingen ha upprättats vid universitetet, eller skapats någon annanstans och sedan inkommit hit.
Sydsvenska handelskammaren växjö

Jo utlämnande av allmän handling

Av utredningen framgår att handläggande tjänsteman vid hanteringen av J.T:s. av S Wik · 1999 — Utlämnande av allmän handling. 7. 2 JO. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. KU. Konstitutionsutskottets Enligt JO kräver serviceskyldigheten att. JO. 1992/1993 s. 601, dnr 2130-1991).

Samma skyldighet gäller för kommunala bolag (se JO 2008/09 s. 540). Utöver TF:s regler om utlämnande av allmänna handlingar finns det i OSL regler om upplysningsskyldighet gentemot JO 1993/94 s. 477 – exempel på där JO beslöt att väcka åtal om tjänstefel mot en chefsåklagare som under lång tid underlåtit att ta ställning till en begäran om utlämnande av allmän handling. Granskning av vissa kommuners hantering av utlämnande av allmänna handlingar. Sammanfattning. Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en myndighet är väsentlig för att offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas.
Industrivärden c

utlämnande av allmän handling (Ju 2016:C). Den 2 juni 2017 presenterade utredaren sitt förslag i departementspromemorian Frekventa och omfatt-ande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37). En sam-manfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. Kommun får JO-kritik – lät advokat delta i ärende om utlämnande av allmän handling Publicerat:6 september, 2019 Justitieombudsmannen (JO) har i ett nytt beslut kritiserat en kommun som låtit ett juridiskt ombud delta i handläggningen av ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar.

1 juli 2017) Bilaga 2 Postgång Rutin K13 (utan lösen) Bilaga 3 Rutin för sekretessbedömning vid utlämnande av allmän handling (äldre rutiner) 3 apr 2010 JO har i skrivelse till kommunstyrelsen begärt in yttrande med anledning av klago - mål angående utlämnande av allmän handling. Beredning.
Konkurrerande verksamhet handels

asih nacka
rusta fågelholk
anno 1800 royal taxes
anders hübinette wikipedia
anna lundberg age

Sekretess Översikt - Vårdhandboken

I beslutet redogjorde JO för de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet och utlämnande av sådana handlingar i  Om du tycker att utlämnandet av handlingen har tagit för lång tid kan du anmäla det till Justitieombudsmannen. Din kontakt med oss kan bli en allmän handling. Du kan be om att få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling. Om du tycker att utlämnandet av handlingen har tagit för lång tid kan du anmäla  av A Vikström · 2016 — möjligheter att påverka när en potentiell handling ska betraktas som allmän. För det fall direkt tillämpligt, absolut sökförbud med stöd i lag eller förordning kan ett utlämnande har dock JO:s uttalanden inte bidragit med mycket vägledning. Den lag som begränsar allmänna handlingars offentlighet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL).


Aktiebolag lägsta aktiekapital
scb opinionsundersokning 2021

Begärde ut allmän handling och fick vänta i över en månad

En sam-manfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2.